BOARD YOGA - INSTRUKTÖRSUTBILDNING


Välkommen till Board Yoga Swedens instruktörsutbildning för SUP-Yoga. Förutom att få en bred och stabil grund till att aktivt hålla egna SUP-yoga-klasser och event, så kommer du genom utbildningen ha möjlighet att ta del av en gemenskap mellan övriga och tidigare utbildade instruktörer. Efter slutförd utbildning med godkänt slutprov registreras du som Rekommenderad SUP-Yoga-instruktör genom Board Yoga Sweden samt har möjlighet att certifieras internationellt med ISA.


Utbildningen :

Den praktiska utbildningen och träningen sker på Ståpaddlas center i Gottskär utanför Göteborg.

Totalt är utbildningen två helger (ISA + Board Yoga). ISA utbildningen lägger stort fokus på paddlingsteknik, brädkontroll samt säkerhet. Under Board Yogautbildningen integreras yoga-moment, träning av grupphantering, strategier kring klassupplägg och olika sekvenser etc.

Efter dessa två helger ligger en period av praktik på egen och valfri plats. Därefter öppnas perioden för slutprov för att erhålla benämningen Certifierad SUP-Yoga Instruktör. Detta slutprov är webb-baserat och följer Board Yoga Swedens protokoll för att kommunicera utvalda prov-moment via film, bild och text. Efter godkänt slutprov erhålls bland annat ett certifikat samt presentation-plats på Board Yoga Swedens webbsida. Slutprov och certifiering är valfritt.

Läs mer om ISA-utbildningen:  www.stapaddla.sehttp://www.stapaddla.se

Utbildningen Board Yoga Sweden bygger vidare på ISA-flat water utbildningen  men nu fokus på yoga och rörelse på brädan. Utbildningen innehåller bland annat dessa punkter:

 • Kroppens, brädans och paddelns samspel ur ett balansmässigt perspektiv.
 • Förstå och definiera min roll som SUP-Yoga-instruktör.
 • Yoga ur ett utomhusperspektiv.
 • Integrera brädan samt paddeln i Yogan.
 • Olika former av koncept och varianter av att hålla SUP-Yoga. (Ankrat, fritt, inomhus etc)
 • Anpassa, variera och utveckla dina egna SUP-Yoga-event.
 • Utrustning för att skapa en verksamhet inom SUP-Yoga. (Olika former av brädor, paddlar och nödvändig kringutrustning).
 • Göra en platsanalys, läsa av väder, vind och vatten.
 • Planera SUP-Yoga-klasser och anpassa event efter väder, vind och plats.
 • Leda och hantera en grupp i olika scenarion.
 • Olika strategier för att undvika olyckor.
 • Olika strategier och tekniker för att hantera olyckor och nödläge.
 • Sjövett och grundläggande sjöfartsregler.
 • Förståelse för kyla och värme under SUP-aktiviteter.
 • Kunskap om säkerhetsutrustning.
 • Miljöfrågor och naturhänsyn.